Czy to bunt? Nie, to rewolucja!

– Czy to bunt?

– Nie. Najjaśniejszy Panie, to rewolucja.


To początek rozmowy, jaka rozegrała się pomiędzy Ludwikiem XVI, a F. A de la Rochefoucauld – Liancourtem na wieść o zdobyciu Bastylii, 14 lipca 1789, wydarzeniem, które zapoczątkowało wiele zmian we Francji, ale też w Europie i Polsce.

Święto narodowe Francji (fr. Fête nationale française) jest najważniejszym świętem państwowym we Francji. 14 lipca 1789 roku rozpoczęła się Rewolucja Francuska.

Rewolucja, która przyniosła pierwszą w Europie Konstytucję. 

Konstytucję, dzięki której król przestał być jedynym wszechwładnym organem, a stał się jednym z podmiotów reprezentującym naród (z łaski narodu i Boga). Konstytucję, która ustanowiła zasadę trójpodziału władzy jako jedną z głównych norm.

Konstytucję, która w Preambule miała Deklarację Praw Człowieka i Obywatela ( (fr. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), która dawała obywatelom wolność fizyczną i duchową, prawo własności i wiele innych.


Czy to był ważny dokument i ruch? Dla mnie tak, w tych wielkich rzeczach,